swMenuFree

Агенда на државниот натпревар 2010

Програма на XXI Државен натпревар по информатика,
Институт за Информатика, ПМФ - Скопје 2010
НатпреварувачиМентори
17. април 2010 год. (сабота)
до 10:00 Пристигнување на учесниците во горна зграда на Природно Математички Факултет (ПМФ)
10:00 - 10:15 Пријава на учесниците пред Информатички амфитеатар на ПМФ
10:15 - 10:45 Официјално отворање на натпреварот Информатички амфитеатар на ПМФ
10:45 - 11:00 Сместување на натпреварувачите во лаборатории
- во лабораториите на првиот кат (простории 145, 146 и 147)
11:15 - 13:15 Работилница – „Иницијативите за измени во наставните програми по информатика“
- во просторија 148 – прв кат
11:00 - 15:00 Тек на натпреварот
- во лабораториите на првиот кат
13:15 - 15:00 Слободно време
15:05 - 15:45 Ручек - бифе Мерџан
15:50 - 16:15 Презентација на ИИ
- во просторија 148
16:15 Објавување на резултати
- пред просторија 147
16:15 - 16:30 Поднесување на приговори
- пред просторија 147
16:30 - 17:00 Разгледување на приговорите
- во просторија 147
17:00 – 17:15 Сместување на учесниците од другите градови
- во просторија 148
19:00 - Слободна вечер за дружење и запознавање на градот 20:30 - Свечена вечера
18. април 2010 год. (недела)
11:15 - 12:30 Објавување резултати, доделување награди, дипломи, пофалби и признанија - во информатички амфитеатар

 

© 2009-2022 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.