swMenuFree

Мислење од ЗИМ за нацрт концепција за основно образование на МОН од декември 2020

  

Loading ...
Мислење од ЗИМ за Нацрт концепција за основно образование на МОН од декември 2020</p>"
© 2009-2021 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.